• Ср. Лип 17th, 2024

Про проєкт

Проєкт Еразмус + (Модуль Jean Monnet) 620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

«EU experience of soft skills development of preschool and primary school age children by theatre activities in teacher training»

 

“STHEUS” (ПРОЄКТ ERASMUS+, JEAN MONNET)

“EU experience of soft skills development of preschool and primary school age children by theatre activities in teacher training” “Підготовка майбутніх педагогів до впровадження європейського досвіду формування soft skills дітей дошкільного віку та учнів початкової школи засобами театральної діяльності”

 

Мета проекту: Забезпечити теоретичну та практичну підготовку майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти та вчителів початкових класів до використання театралізованої діяльності для розвитку soft skills різних категорій дітей та змістовної організації їхньої дозвіллєвої діяльності з урахуванням досвіду західноєвропейських педагогічних  концепцій.

Завдання:

1) оволодіння системою міждисциплінарних знань з питань організації різних видів театралізованої діяльності дітей дошкільного і молодшого шкільного віку для розвитку softs kills у контексті підвищення якості дозвілля;

2)  опанування теоретико-методичними засадами та розвиток уміння використання різних видів театралізації дітей у закладах освіти, основами режисури та художньо-музичного оформлення театралізованого дійства в контексті  європейських традицій;

3) вивчення психолого-педагогічних особливостей включення в театралізовану діяльність різних категорій дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі й особливостями психофізичного розвитку та обдарованих;

4) розвиток здатності залучати до проведення театралізованої діяльності дітей представників соціальних служб і членів громадських організацій;

5) упровадження та популяризація прогресивних  педагогічних концепцій і досвіду закладів освіти країн ЄС з питань використання театралізованої діяльності для розвитку soft skills дітей в умовах дозвілля.

Сторінка у Facebook