Оголошення

У рамках V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТІ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ», яка відбудеться 22-23 квітня 2021 року працюватиме секція “Театральне мистецтво як засіб розвитку soft skills дітей у контексті досвіду країн ЄС та України” відповідно до  проєкту програми Еразмус + Модуль Jean Monnet 620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

Бажаючі взяти участь, можуть ознайомитися з інформаційним листом.

+ Інформаційний лист (англ.) + Інформаційний лист 2021 + Информационный 2021 (русский)