• Сб. Тра 25th, 2024

Оголошення

У рамках V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТІ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ», яка відбудеться 22-23 квітня 2021 року працюватиме секція “Театральне мистецтво як засіб розвитку soft skills дітей у контексті досвіду країн ЄС та України” відповідно до  проєкту програми Еразмус + Модуль Jean Monnet 620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE 

Під час роботи секції будуть презентовані результати впровадження проєкту620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE, відбудеться обмін досвідом і організована дискусія щодо можливостей, перспектив реалізації напрямів роботи, за планових у межах проєкту.

Бажаючі взяти участь, можуть ознайомитися з інформаційним листом.

+ Інформаційний лист (англ.) + Інформаційний лист 2021 + Информационный 2021 (русский)

Анонс виступу на пленарному засіданні

Робота секції 9 (23.04.2021 року)

10.00 до 12.00 – круглий стіл на тему «Європейські педагогічні концепції та український досвід використання театральної діяльності у розвитку soft skills дітей: теорія, практика, перспективи» (модератор Олена Демченко кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського)

Панельні лінійки

 Театр як соціально-культурне явище і педагогічний засіб в освітньо-виховній роботі з різними категоріями дітей з особливими потребами.
 Театральна діяльність на уроках і в позаурочний час як «школа спілкування».
 Концепція університету третього віку: подолання самотності чи творча самореалізація?.

Спікери

Петро Крайнік, експерт та менеджер напряму Жан Моне Національного Еразмус+ офісу в Україні (Україна) (15 хв.)

Наталія Казьмірчук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна) (15 хв.)
Катерина Фомін, кандидат педагогічних наук, доцент Прикарпатський національний університет імені Василя Сефаника (20 хв.)
Юлія Лимар, кандидат педагогічних наук, доцент ; Анна Шпеко, здобувач освітнього ступеня «магістр», Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка (Україна) (20 хв.) (15 хв.)
Лариса Лук’янова, директор IПООД імені Івана Зязюна НАПН України, голова правління Української асоціації освіти дорослих, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України 920 хв.)
Тетяна Дрозд, кандидат педагогічних наук, магістр з публічного управління та адміністрування, керівник центру «Освітній хаб ʺNotBoxʺ» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
Вадим Подорожний, асистент кафедри психології та соціальної роботи, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (15 хв.)

Учасники дискусії

Викладачі провідних ЗВО
Здобувачі ступеня вищої освіти бакалавр спеціальності 013 Почткова освіта, слухачі факультативного курсу «Підготовка майбутніх педагогів до впровадження європейського досвіду формування soft skills дітей дошкільного віку та учнів початкової школи засобами театральної діяльності» Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського;
13.30 – 16.30 – лінійки майстер-класів, реєстрація  за посиланням

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3828571917192574&id=100001194101699

Майстер-класи
1 лінійка

13.30-14.45 – “Театр у початковій школі як вид мистецтва і засіб розвитку soft skills: види, методика, досвід”
Олеся Жовнич – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики навчання іноземних мов
Інна Стахова – асистент кафедри початкової освіти Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
15.00-16.30 – “Інтегровані заняття та вистави у незалежному театрі-студії «ПТАХА»

Марина Ревенко – режисер постановник, керівник незалежного театру-студії «Птаха», театру-студії «Особливий театр» для дітей з аутизмом, синдромом дауна та ДЦП, керівник Вінницького Благодійного фонду Розвитку Людини, лауреат конкурсу «Людина року 2020» в номінації «Благодійник року»

2 лінійка

13.30-14.45 – “Театралізований пошук психологічного ресурсу особистісної самореалізації у власному генеалогічному дереві”

Вадим Подорожний – асистент кафедри психології та соціальної роботи

Юлія Мельник – кандидат психологічних наук, асистент кафедри психології та соціальної роботи Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

 

15.00-16.30 – “Освіта on- та off-line з використанням елементів театрального мистецтва та арт-терапевтичних технологій”

Анна Хіля – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти

Уся необхідна інформація знаходиться і реєстрація на сайті конференції:
https://sites.google.com/vspu.edu.ua/internet-conference/.