Графік проведення занять факультативної дисципліни

«Підготовка майбутніх педагогів до впровадження європейського досвіду формування soft skills дітей дошкільного віку та учнів початкової школи засобами театральної діяльності»
в рамках проекту Erasmus + модуль Jean Monnet 620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE “EU experience of soft skills development of preschool and primary school age children by theatre activities in teacher training”

ГРАФІК